Certificiranje vozila

Poslovi koje trenutno obavljamo iz ove oblasti su:

 • Ukucavanje-prekucavanje broja šasije i motora,
 • Zamjena motora,
 • Promjena oblika karoserije,
 • Reatestacija vozila,
 • Promjena vrste vozila,
 • Manja namjenska prepravka tovarnog sanduka,
 • Ugradnja sistema dvojnih komandi za obuku vozača,
 • Izrada novih konstrukcija vozila (O1, O2 do ukupne mase 1500 kg bez kočnice),
 • ADR.

Više informacija potražite kod ovlaštenih stručnih lica zaposlenih na poslovima certificiranja vozila.

Certificiranje vozila
Visoko, Zenica, Tuzla
Odgovorna osoba: Nermin Nezir
Telefon/fax: 033/467-450
e-mail: certifikacija@remis.ba

Certificiranje vozila u BiH

Certificiranje vozila se u najkraćem može opisati kao ocjenjivanje usklađenosti vozila sa propisanim zahtjevima za iste. Po osnovu ispitivanja vozila izdaje se Certifikat kojim se potvrđuje da je vozilo koje je ispitivano usklađeno sa zahtjevima iz odgovarajućeg propisa.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je objavilo: “Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti”, (Službeni glasnik BiH, 41/08) od 20.05.2008.; (Službene novine FBiH, 30/08) od 29.05.2008.

Pravilnikom je definisan način i postupak certificiranja vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode, prepravljaju, popravljaju nakon težih saobraćajnih nezgoda, bitnije unapređuju, vozila kod kojih se mijenjaju sklopovi i uređaji bitni za sigurno učešće u saobraćaju, vozila koja se koriste za prijevoz opasnih materija i vozila za prijevoz lako kvarljive robe. Definisani su i uvjeti koje treba da ispune organizacije koje se bave certificiranjem vozila, kao i vođenje evidencije o izdatim potvrdama i certifikatima.
Prepravka vozila se opisuje kao promjena kojom se:

 1. mijenjaju tehničke karakteristike vozila,
 2. dodaju ili skidaju određeni sklopovi ili uređaji, pri čemu se mijenja prvobitno stanje ili se mijenja marka, tip i vrsta vozila,
 3. mijenjaju elementi karoserije-šasije bitni za učvršćivanje elemenata oslanjanja i sistema upravljanja I prijenosa osnovnih sklopova, upravljačkog sistema i sistema kočenja,
 4. vrši ugradnja motora drugog tipa, vrste i karakteristika,
 5. vrši ugradnja uređaja za pogon vozila na alternativna goriva i dr.

Konstrukcione i tehničke karakteristike vozila i njihovih sklopova i dijelova moraju biti u skladu sa važećim nacionalnim propisima i standardima, a ako za vozila i njihove dijelove i sklopove nisu donešeni odgovarajući nacionalni propisi, tada se primjenjuju međunarodni propisi, odnosno normativi proizvođača. Isto tako, ako za vozila i njihove sklopove i dijelove nema propisa, standarda ili normativa proizvođača, tada se primjenjuju uobičajena pravila tehnike, odnosno pravila koja odredi Ministarstvo komunikacija i prometa, na prijedlog organizacija koje obavljaju certificiranje, a u skladu s prihvatljivim tehničkim rješenjima.

Certificiranje sačinjavaju administrativni i tehnički poslovi, kao i poslovi ispitivanja. Po uspostavljanju mreže ovlaštenih tijela očekujemo značajno učešće u aktivnostima certifikacije vozila.

VGT Osiguranje

Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 08 00

VGT Broker

Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 05 40

Remis d.o.o.

Braće Zečević 3A
71300 Visoko
tel: 032 73 03 00

VGT Consulting

Braće Zečevića 3a
71300 Visoko
tel: 032 73 02 00

Interšped

Titova 40
71000 Sarajevo
tel: 033 47 14 66

AC d.o.o.

Založje bb
71360 Breza
tel: 032 78 39 14

Transport

311 Lahke brigade bb
72240 Kakanj
tel: 032 55 77 80

AMS d.o.o. Zenica

Vatrogasni put 3
72000 Zenica
tel: 032 40 18 41

© Sva prava zadržana. Društvo za trgovinu na veliko i malo i usluge "REMIS" d.o.o. Visoko - Braće Zečević 3a, 71300 Visoko - Bosna i Hercegovina.