Homologacija

Potreba za pojačanom zaštitom okoline i učesnika u saobraćaju kroz poboljšavanje kvaliteta vozila na cestama dovela je do stvaranja određenih direktiva i pravilnika koji propisuju tehničke zahtjeve za vozila u tehnološki naprednim državama, a koji su svake godine sve strožiji i sveobuhvatniji. Krajnju korist ovog procesa imaju svi učesnici u saobraćaju, a naročito kupci koji će konzumirati vozila provjereno proizvedena u skladu sa naprednim standardima.
Od 1. januara 2011. sva vozila koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu, bila ona korištena ili nova podliježu obavezi homologacije.

Homologacija vozila, odnosno dijelova i uređaja na vozilu podrazumijeva ispitivanje i utvrđivanje usklađenosti ispitivanih dijelova prema evropskim pravilnicima (ECE – Economic Commission for Europe) ili direktivama (EEC/EC – European Economic Community/European Commission), koje se odnose na ispitivani dio i na određenu kategoriju vozila.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH objavilo je "Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila" kojim se propisuje preuzimanje 94 za nova i 93 ECE pravilnika za korištena vozila (ne kako to doživljava javnost provjeru samo norme emisije štetnih sastojaka motora - što je samo 1 od preko 90 stavki) i na osnovu njih usvojilo „Odluku o najnižim tehničkim zahtjevima“.

Informativni orijentacioni popis vozila koja bi trebalo da zadovoljavaju Euro 3 normu izdala je Institucija za nadzor (Konzorcij za homologaciju). Ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost koja može nastati korištenjem istog.

Homologaciju sačinjavaju administrativni i tehnički poslovi, kao i poslovi ispitivanja i provjere.

Ako se pregledom dokumentacije i vozila utvrdi usklađenost sa propisima izdaće Vam se putem tehničkoga servisa Potvrda o usklađenosti pojedinačnog vozila.

Potvrda o usklađenosti predočava se na tehničkom pregledu prilikom prve registracije vozila u Bosni i Hercegovini.

Ako se pregledom dokumentacije i vozila ustanovi da vozilo ne zadovoljava odredbe Pravilnika Tijelo za homologaciju može dati rok od 30 dana da se otklone nedostaci.

Obavijest o tome se dostavlja carinskoj ispostavi. Ako su nedostaci neotklonjivi, Ministarstvo donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje Potvrde o usklađenosti.

U specijalnim slučajevima provodi se pojednostavljena procedura homologacije pod nazivom Identifikacija vozila i ocjene tehničkog stanja.

U proces su uključeni MKiT BiH, Institucija za nadzor, tehnički servis i ovlašteni zastupnici uvoznika vozila.

*Napomena: Objavljeni podaci informativnog su karaktera i podložni su izmjenama. Ispravne i aktuelne informacije dobićete od ovlaštenih stručnih lica zaposlenih na poslovima Homologacije.

Obaveze podnosioca zahtjeva

VGT Osiguranje

Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 08 00

VGT Broker

Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 05 40

Remis d.o.o.

Braće Zečević 3A
71300 Visoko
tel: 032 73 03 00

VGT Consulting

Braće Zečevića 3a
71300 Visoko
tel: 032 73 02 00

Interšped

Titova 40
71000 Sarajevo
tel: 033 47 14 66

AC d.o.o.

Založje bb
71360 Breza
tel: 032 78 39 14

Transport

311 Lahke brigade bb
72240 Kakanj
tel: 032 55 77 80

AMS d.o.o. Zenica

Vatrogasni put 3
72000 Zenica
tel: 032 40 18 41

© Sva prava zadržana. Društvo za trgovinu na veliko i malo i usluge "REMIS" d.o.o. Visoko - Braće Zečević 3a, 71300 Visoko - Bosna i Hercegovina.