Kontakt

Direkcija
Telefon: 032/730-300
Fax: 032/730-304
e-mail: info@remis.ba
kontakt osoba: Begzada Omanović

Branilaca 4
75290 Banovići
Bajrić Refik
035/871-300
tp.banovici@remis.ba
Ljusina bb,77240 Bosanska Krupa
75290 Banovići
Mehić Edin
037/476-055
tp.bosanskakrupa@remis.ba
Proleterska 33,
77240 Bosanska Krupa
Kadić Mustafa
037/474-316
tp1.bosanskakrupa@remis.ba
Vrški put bb,
70240 Gornji Vakuf
Ramčić Mesud
030/260-671
tp.gornjivakuf@remis.ba
Ovčari bb,
88400 Konjic
Nuhanović Ahmet
036/735-880
tp.konjic@remis.ba
Kolonija 60,
88400 Konjic
Đulić Jasmin
036/734-861
tp1.konjic@remis.ba
III ulica bb,
74250 Maglaj
Mešić Alma
032/604-801
tp.maglaj@remis.ba
Džemala Bijedića 139,
71000 Sarajevo
Nermin Nezir
033/466-537
tp.sarajevo@remis.ba
Bulevar Meše Selimovića 18,
71000 Sarajevo
Pandžo-Vučetić Nafija
033/788-240
tp1.sarajevo@remis.ba
Bosanskih branilaca bb,
75350 Srebrenik
Mujkić Arnel
035/644-088
tp.srebrenik@remis.ba
XVIII Hrvatske brigade broj 2,
75000 Tuzla
Hajdarbegović Fadil
035/311-451
tp.tuzla@remis.ba
Topuzovo Polje bb,
71300 Visoko
Bećar Dženan
032/735-932
tp.visoko@remis.ba
Poslovni centar 96,
72250 Vitez
Mekić Azem
030/710-749
tp.vitez@remis.ba
Vatrogasni put 3,
72000 Zenica
Turčinović Mihnet
032/407-279
tp1.zenica@remis.ba
Bosanska 1,
75270 Živinice
Salkić Sabina
035/750-311
tp.zivinice@remis.ba
Tehnički servis za homologaciju Regija Sarajevo

Telefon: 061/722-661
Fax: 033/467-450
e-mail: homologacija@remis.ba
kontakt osoba: Nermin Nezir

Tehnički servis za homologaciju Regija Tuzla

Telefon/Fax: 035/311-451
e-mail: hpv.tuzla@remis.ba
kontakt osoba: Rijad Helja

Tehnički servis za certifikaciju Regija Tuzla, Zenica i Visoko

Telefon/Fax: 035/467-450
e-mail: certifikacija@remis.ba
kontakt osoba: Nermin Nezir

Tehnički servis za homologaciju vozila regija Zenica

Telefon/Fax: 032/407-279
e-mail: hpv.zenica@remis.ba

VGT Osiguranje

Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 08 00

VGT Broker

Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 05 40

Remis d.o.o.

Braće Zečević 3A
71300 Visoko
tel: 032 73 03 00

VGT Consulting

Braće Zečevića 3a
71300 Visoko
tel: 032 73 02 00

Interšped

Titova 40
71000 Sarajevo
tel: 033 47 14 66

AC d.o.o.

Založje bb
71360 Breza
tel: 032 78 39 14

Transport

311 Lahke brigade bb
72240 Kakanj
tel: 032 55 77 80

AMS d.o.o. Zenica

Vatrogasni put 3
72000 Zenica
tel: 032 40 18 41

© Sva prava zadržana. Društvo za trgovinu na veliko i malo i usluge "REMIS" d.o.o. Visoko - Braće Zečević 3a, 71300 Visoko - Bosna i Hercegovina.