O nama

Naziv: "REMIS" d.o.o. Visoko
Adresa: Braće Zečević 3A, 71300 Visoko
ID: 4218273470000
PDV: 218273470000

Telefon: 032/730-300
Fax: 032/730-304
E-mail: info@remis.ba

"REMIS" d.o.o. Visoko osnovano je 1991. godine.

Od 2000. godine, pokrenut je intenzivan razvoj firme i ulaganje u edukaciju osoblja, infrastrukturu, te širenje asortimana usluga i osvajanje tržišta.

Danas, sa zadovoljstvom možemo konstatovati da sa stotinjak zaposlenih i svojom mrežom poslovnih jedinica stanica za tehnički pregled vozila i tehničkih servisa za homologaciju i certifikaciju, predstavlja prepoznatljivi brend i asocijaciju za kredibilnu instituciju u oblasti obavljanja tehničkih pregleda i srodnih usluga na području FBiH.

U narednom periodu ''REMIS'' d.o.o. Visoko ima namjeru da uloži dodatna sredstva u izgradnju novih stanica za tehnički pregled vozila i upošljavanje mladih stručnih kadrova, kako bi zaokružili svoje prisustvo u svim interesnim područjima.

Sa jedne strane želimo potvrditi, zadržati i osigurati lidersko mjesto, a sa druge svojim cijenjenim klijentima i dugogodišnjim partnerima pružiti vrhunski kvalitet i tretman na tržištu Bosne i Hercegovine kakav i zaslužuju.

Direktor: Samir Musa, dipl. ing. maš.

VGT Osiguranje

Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 08 00

VGT Broker

Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 05 40

Remis d.o.o.

Braće Zečević 3A
71300 Visoko
tel: 032 73 03 00

VGT Consulting

Braće Zečevića 3a
71300 Visoko
tel: 032 73 02 00

Interšped

Titova 40
71000 Sarajevo
tel: 033 47 14 66

AC d.o.o.

Založje bb
71360 Breza
tel: 032 78 39 14

Transport

311 Lahke brigade bb
72240 Kakanj
tel: 032 55 77 80

AMS d.o.o. Zenica

Vatrogasni put 3
72000 Zenica
tel: 032 40 18 41

© Sva prava zadržana. Društvo za trgovinu na veliko i malo i usluge "REMIS" d.o.o. Visoko - Braće Zečević 3a, 71300 Visoko - Bosna i Hercegovina.