Promjena vlasništva

Posredujemo u administrativnim poslovima promjene vlasništva vozila na osnovu „Pravilnika o registraciji vozila“.

Zahtjev za promjenu vlasništva nad vozilom podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

 • dokaz o promjeni vlasništva: račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor (samo članovi uže porodice) ili zapisnik o licitaciji ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo;
 • isprava kojom se dokazuje vlasništvo (potvrda o vlasništvu vozila, saobraćajna dozvola);
 • dokaz o identitetu vlasnika vozila;
 • polisa o obaveznom osiguranju vozila;
 • dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela;
 • dokaz o registrovanju djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašteno za potpisivanje u ime predstavništva - za strance u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima kao i stalne strane dopisnike;
 • potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za obavljanje registrovane djelatnosti (u pisanoj ili elektronskoj formi) u slučaju da vozilo služi za obavljanje iste;
 • dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce Potvrde o registraciji i Potvrde o vlasništvu vozila ukoliko se ista izdaje;
 • dokaz o uplati propisanih naknada za registarske tablice u slučaju da vozilo ne posjeduje registarske tablice sa međunarodnom oznakom BiH.
Za vozila na kojima je istekao rok važenja registracije uz navedene dokaze prilaže se i:

 • dokaz o izvršenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa upotrebom vozila;
 • dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi;
 • potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti (u pisanoj formi) u slučaju da vozilo služi za obavljanje iste;
 • potvrda o ispitivanju i certifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno;
 • dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za gas, za vozila na gasni pogon;
 • dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda u skladu sa važećim cjenovnikom;
 • dokaz o uplati police obaveznog osiguranja.
Registrovanje vozila vrši se izdavanjem, odnosno upisivanjem podataka u potvrdu o vlasništvu vozila, izdavanjem potvrde o registraciji i izdavanjem registarskih tablica sa međunarodnom oznakom BiH ukoliko već nisu izdate, kao i stikera naljepnice ukoliko je vozilu istekla važnost registracije.

Ukoliko se promjena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpis tih lica ovjerava nadležno tijelo, a ako je ugovor zaključen između pravnih lica, potpise ovjeravaju pravna lica koja ugovor zaključuju. Kad se vozilo prodaje preko posrednika (komisionara) ugovor i račun ovjerava komisionar.

Ako se promijeni vlasnik vozila tokom registracijskog perioda izdaje se potvrda o registrovanju sa rokom važenja zamjenjene isprave.

Vlasnik registrovanog vozila dužan je odjaviti vozilo radi prodaje ili prenosa prava vlasništva na drugi način kod nadležnog tijela kod koga se vozilo vodi u evidenciji.

*Napomena: Objavljeni podaci informativnog su karaktera i podložni su izmjenama. Ispravne i aktuelne informacije dobićete od ovlaštenih stručnih lica na našoj STP.

VGT Osiguranje

Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 08 00

VGT Broker

Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 05 40

Remis d.o.o.

Braće Zečević 3A
71300 Visoko
tel: 032 73 03 00

VGT Consulting

Braće Zečevića 3a
71300 Visoko
tel: 032 73 02 00

Interšped

Titova 40
71000 Sarajevo
tel: 033 47 14 66

AC d.o.o.

Založje bb
71360 Breza
tel: 032 78 39 14

Transport

311 Lahke brigade bb
72240 Kakanj
tel: 032 55 77 80

AMS d.o.o. Zenica

Vatrogasni put 3
72000 Zenica
tel: 032 40 18 41

© Sva prava zadržana. Društvo za trgovinu na veliko i malo i usluge "REMIS" d.o.o. Visoko - Braće Zečević 3a, 71300 Visoko - Bosna i Hercegovina.