Registracija vozila

Da bi ste se vozilom uključili u saobraćaj, osim što vozilo mora biti tehnički ispravno - što se dokazuje tehničkim pregledom, vozilo mora biti i registrovano.

Poslovi oko registracije i odjave vozila, izgledi službenih obrazaca propisani su „Pravilnikom o registraciji vozila“.

Vozilo se registruje upisom registarske oznake i određenih podataka o vozilu, vlasniku vozila i nosiocu potvrde o registraciji u evidenciju o registrovanim vozilima, te izdavanjem odgovarajućih isprava za vozilo, registarskih tablica i stiker naljepnice.

Prva registracija vozila mora se obaviti kod organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova prema mjestu na čijem području vlasnik vozila ima prebivalište ili sjedište.

Sve započinje zahtjevom za registrovanje vozila prvi put u BiH na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

 • dokaz o vlasništvu nad vozilom;
 • dokaz o izvršenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa upotrebom vozila;
 • polisa o obaveznom osiguranju vozila;
 • dokaz o provedenom carinskom postupku;
 • dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablice koji se izdaju prilikom registrovanja vozila;
 • dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi;
 • potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta za obavljanje registrovane djelatnosti (u pisanoj formi) u slučaju da vozilo služi za obavljanje iste;
 • potvrda o ispitivanju i certifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno;
 • dokaz o identitetu vlasnika vozila;
 • dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela;
 • dokaz o registrovanju djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašteno za potpisivanje u ime predstavništva - za strance u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima kao i stalne strane dopisnike;
 • dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za gas, za vozila na gasni pogon;
 • dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda u skladu sa važećem cjenovnikom;
 • dokaz o uplati police obaveznog osiguranja.
Registrovanje vozila završava se izdavanjem potvrde o vlasništvu vozila, potvrde o registraciji, registarskih tablica i stikera naljepnice.

U odnosu na prvu registraciju, postupak produženja registracije obavlja se u potpunosti na STP nakon obavljenog tehničkog pregleda izdavanjem ili popunjavanjem odgovarajućih podataka u potvrdu o vlasništvu vozila, izdavanjem potvrde o registraciji, registarskih tablica i stikera nakon što se utvrdi da su ispoštovani svi preduslovi (uplaćena zakonski propisana davanja i predočen dokaz o uplati police obaveznog osiguranja).

*Napomena: Objavljeni podaci informativnog su karaktera i podložni su izmjenama. Ispravne i aktuelne informacije dobićete od ovlaštenih stručnih lica na našoj STP.

VGT Osiguranje

Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 08 00

VGT Broker

Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 05 40

Remis d.o.o.

Braće Zečević 3A
71300 Visoko
tel: 032 73 03 00

VGT Consulting

Braće Zečevića 3a
71300 Visoko
tel: 032 73 02 00

Interšped

Titova 40
71000 Sarajevo
tel: 033 47 14 66

AC d.o.o.

Založje bb
71360 Breza
tel: 032 78 39 14

Transport

311 Lahke brigade bb
72240 Kakanj
tel: 032 55 77 80

AMS d.o.o. Zenica

Vatrogasni put 3
72000 Zenica
tel: 032 40 18 41

© Sva prava zadržana. Društvo za trgovinu na veliko i malo i usluge "REMIS" d.o.o. Visoko - Braće Zečević 3a, 71300 Visoko - Bosna i Hercegovina.