Tahografi

Tahograf je nadzorni uređaj koji osigurava zapis brzine i pređenog puta vozila, upis vremena vožnje članovima posade vozila, vremena provedenog u obavljanju profesionalne aktivnosti koja ne spada u upravljanje vozilom, vremena odmora. Kakav takav mora imati tipsko odobrenje (markicu) izdatu od nadležne institucije.

tahograf Postupanje i obaveze vezane za tahografe regulisane su kroz „Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu“, „Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom“, „Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uslovima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima“.

Vozila čija je najveća dozvoljena masa s priključnim vozilom veća od 3,5 tone, te autobusi konstruisani ili trajno prilagođeni za prevoz više od devet putnika, uključujući i vozača, moraju imati ugrađen tahograf ako se ne radi o nekim slučajevima izuzetih Zakonom.

Analogni tahograf je uređaj u drumskom saobraćaju za bilježenje brzine i pređenog puta, kao i vremena rada i odmora gdje se podaci zapisuju na tahografski listić na kojem vrh pisača ostvaruje zapis mehaničkim pritiskom na tahografski listić, a koji omogućava bilježenje podataka za jedan dan.

Digitalni tahograf je uređaj u drumskom saobraćaju za bilježenje brzine i pređenog puta, kao i vremena rada i odmora, gdje se podaci zapisuju u radnu memoriju i memorijsku karticu, a koji omogućava pohranjivanje podataka za period od 365 dana. Nova vozila koja se prvi put registruju u Bosni i Hercegovini nakon 16. 06. 2010. godine, moraju imati ugrađen digitalni tahograf.

Tahograf podliježe redovnom ispitivanju svake godine gdje se utvrđuje usklađenost s tipskim odobrenjem i ispravnost.

Trenutno nudimo uslugu baždarenja analognih tahografa na pojedinim STP unutar mreže.

Oblast aktivacije i kalibracije digitalnih tahografa još uvijek nije sistemski riješena u Bosni i Hercegovini. Po uspostavljanju sistema očekujemo ozbiljnije učešće u mreži ovlaštenih radionica.

*Napomena: Više informacija potražite kod ovlaštenih stručnih lica na našoj STP.

VGT Osiguranje

Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 08 00

VGT Broker

Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 05 40

Remis d.o.o.

Braće Zečević 3A
71300 Visoko
tel: 032 73 03 00

VGT Consulting

Braće Zečevića 3a
71300 Visoko
tel: 032 73 02 00

Interšped

Titova 40
71000 Sarajevo
tel: 033 47 14 66

AC d.o.o.

Založje bb
71360 Breza
tel: 032 78 39 14

Transport

311 Lahke brigade bb
72240 Kakanj
tel: 032 55 77 80

AMS d.o.o. Zenica

Vatrogasni put 3
72000 Zenica
tel: 032 40 18 41

© Sva prava zadržana. Društvo za trgovinu na veliko i malo i usluge "REMIS" d.o.o. Visoko - Braće Zečević 3a, 71300 Visoko - Bosna i Hercegovina.